Intramurale Zorg (VVT)

Casus

4 zorgteams met 47 cliënten en 11 flexwerkers boven formatie, boven budget, klachten over hoge werkdruk.

Na inzet TONOS Care

 1. Per dag 5 diensten minder nodig
 2. 21% daling van feitelijke inzet
 3. 11 flexwerkers niet langer nodig
 4. Waarde vrijgemaakte capaciteit € 200.000,- structureel per jaar.

Kwalitatief

Zorgpersoneel ervaart prettiger diensten
Cliënten hebben vaker dezelfde verpleger
Zorgvraag-gestuurd werken

disabled-people
handicap

Thuiszorg

Casus

4 thuiszorgteams met wisselend aantal cliënten; capaciteitstekorten, hoge werkdruk, vermoeden dat reistijden korter kunnen.

Na inzet TONOS Care

 1. Per dag 1 dienst minder nodig
 2. 5% - 21% afname reistijd
 3. 43% afname wachttijd cliënten
 4. Waarde vrijgemaakte capaciteit €124.000,- structureel per jaar.

Kwalitatief

Roosters zonder gebroken diensten
Meer werk op niveau zorgmedewerker
Real-time zorg (ook beeldzorg) mogelijk

Intramurale Zorg (GHZ)

Casus

2 topteams op 2 nabije locaties in de gehandicaptenzorg met stabiel aantal cliënten; uitval, wens langere diensten.

Na inzet TONOS Care

 1. Per dag 1 dienst minder nodig
 2. Optimale kwantitatieve inzet
 3. Wachttijd cliënten <3 minuten
 4. Waarde vrijgemaakte capaciteit €25.000,- structureel per jaar.

Kwalitatief

Langere, aantrekkelijkere diensten
Cliënten hebben vaker dezelfde verpleger
Betere werklastspreiding tussen locaties

hospital-bed